SHARETEA VIỆT NAM TUYỂN DỤNG

Sự phát triển không ngừng của mỗi nhân viên là nền tảng kiến tạo nên giá trị cốt lõi cho từng cửa hàng nói riêng và thương hiệu Sharetea nói chung. Tại Sharetea, chúng tôi luôn cố gắng mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện nhất!

Nếu bạn yêu mến thương hiệu Sharetea hoặc đơn giản đang tìm kiếm thử thách và những cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp F&B (Food & Beverage), hãy tham gia với chúng tôi từ hôm nay!

Tuyển dụng văn phòng.jpg
Tuyển dụng cửa hàng.jpg