Trà trái cây

Please reload

Trà xanh xoài

42,000 VND

42,000 VND

Trà chanh bí đao

Trà dâu

42,000 VND

Trà xanh xoài chanh dây

45,000 VND