Trà Sữa

Please reload

Trà sữa cổ điển

(Trà xanh/Trà đen/Trà ô long)

38,000 VND

45,000 VND

Trà sữa xoài

Trà sữa trân châu Hokkaido

48,000 VND

Trà sữa trân châu Okinawa

48,000 VND

Trà sữa trân châu khoai môn

48,000 VND

Trà sữa trân châu cổ điển

43,000 VND

Trà sữa uyên ương

43,000 VND