Nhập địa chỉ của bạn vào đây và nhấn Enter, Share Tea sẽ xác định cửa hàng nào gần bạn nhất